This is the product title

کتری مسی شیردار رو گازی کد1516


 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است